שניק – רחל כהן

אפרים קישון 9, מרכז אלמוג, תלמי מנשה באר יעקב
052-6153704
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: