עליזה קוסמטיק (עליזה איטח)

קינג ג'ורג' 3 (בניין הפעמון) ירושלים
052-2673341
02-6710340
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: