נטי מזור

הניקרה 7/3 מעלה אדומים
054-3344394
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: