ליפז אזרן

האלמוג 14/5 , מעלה אדומים ירושלים
052-4201522
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: