ישראלה דעוס קרני

הלפיד 6 שוהם
050-7259575
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: