זיזי – מכון של יופי

יונתן רפוש 10 ראש העין
052-3572690
052-3572690
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: