הרימאת קריסטין

עקבת א חנקה 6 ירושלים
052-6368648
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: