גילה נמיר

דואר נע אושרת קיבוץ כברי
052-8011374
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: