ג'אדה אקטיש

ת.ד 505 ג'וליס
052-4222083
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: