בלהה ברקאי

האטד 10 עפולה עילית
077-2012905
054-8115525
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: