ביוטי סנטר – סעיד חסיאן

ת.ד 210 מג'דל כרום
050-8648761
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: