אירית מאיר גידו

קיבוץ אשדות יעקב מאוחד
050-6365981
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: