אורנה וייס

הגפן 10 גבעת שמואל
054-4594923
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: