אודליה אמסלם

רח' הרב קצנלבווגן רפאל 50/4 , הר נוף ירושלים
054-7777446
מכשירי לאונרדו:
שירותי מכון: