מירי גפני – "דולפי נייל"

מירי גפני – "דולפי נייל"